Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Toksik Madde Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Toksik yani zehirli madde. Canlı organizmaya (insan ve sıcak kanlı hayvanlara) ağız, solunum, deri ve enfeksiyon yolu ile girdiğinde normal fizyolojik ve biyokimyasal mekanizmaları bozan veya fazla miktarda canlının ölümüne sebep olan kimyasal maddelerdir.

Çok toksik madde (T+)


Çok az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddelerdir.

Toksik madde (T)


Az miktarlarda solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deri yoluyla emildiğinde insan sağlığı üzerinde akut veya kronik hasarlara veya ölüme neden olan maddelerdir.

Toksit Madde Örnekleri


1. CO (karbon monoksit)
2. CN (Siyanür)
3. Floro asetik asit
4. Arsenik
5. Hg (NO3)2 (Cıva Nitrat)
6. Pb3 (Kurşun)
7. Kükürt dioksit (SO3)
8. Karbondioksit gazı (CO2)
9. Azot oksitler (NO3, NO2)


Toksik Madde Resimleri

 • 4
  Toksik Madde 3 yıl önce

  Toksik Madde

Toksik Madde Sunumları

 • 4
  Önizleme: 8 ay önce

  Toksik Madde Nedir Canlılara Etkileri Nelerdir Slayt (PPTX/Sunu)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  ToksikolojiTOKSİK MADDELER VE CANLILARA ETKİLERİBIY435

  2. Sayfa
  Aslında ne ifade ediyor…

  3. Sayfa
  İki veya daha fazla toksik madde varlığında zehirlilik için 4 şekilde etkileşim söz konusudur:Toplam etkileşimSinerjik etkileşim:Potansiyel etkileşim:Antagonistik Ters etkileşim:Toksik maddelerin Etkileşimi

  4. Sayfa
  Toksik maddelerin EtkileşimiToplam etkileşim: Birbirinden bağımsız olarak etki eden iki bileşikten her birinin etkisi tek başlarına etki etmeleri halinde ortaya çıkacak olan etkiye eşittir. Eğer bir kişi her bir maddeden de 1 birim alırsa toplam etki 1+1=2 olacaktır.

  5. Sayfa
  Sinerjik etkileşim: İki veya daha fazla toksik madde birlikte etkidiklerinde ayrı ayrı etkilerinin toplamından daha büyük bir etki yaratırlar (1+1=10). Buna örnek olarak; sigara içimi ile asbest, halojenli solventler ile (karbontetraklorür gibi) alkol verilebilir.Toksik maddelerin Etkileşimi

  6. Sayfa
  Potansiyel etkileşim:Biri toksik diğeri aktif olmayan madde toksik bileşenin etkisinden daha büyük bir etki yaratacak şekilde etkileşimde bulunurlar. (1+0=5) Toksik maddelerin Etkileşimi

  7. Sayfa
  Antagonistik Ters etkileşim: Bir maddenin etkisinin diğer maddenin etkisini azaltması ile ortaya çıkar. (1+1=1/2) Örneğin Balıklar ortamdaki Zn Cd eliminasyonu (alımı) azaltır. Zn ile Cd arasında antagonistik bir ilişki vardır.Toksik maddelerin Etkileşimi

  8. Sayfa
  Ksenobiyotik metabolizma Yunanca xenos "yabancı" ve biyotik "canlılarla ilgili")İlaç ve zehir gibi bir organizmanın normal biyokimyasına yabancı olan ve böylece ksenobiyotik kimyasal yapılar oluşturan bir dizi bileşiklerin kullandığı metabolik yolları tanımlayan bir terimidr.

  9. Sayfa
  Bu metabolik yollar, tüm ana organizma gruplarında mevcut bulunan biyotransformasyonun bir formu olup çok eski bir kökene sahip olduğu düşünülmektedir. Bu reaksiyonlar genellikle zehirli bileşiklerin zararlı etkisini ortadan kaldırma işlevini görürler . Ksenobiyotik metabolizma

  10. Sayfa
  Ksenobiyotiklerin canlı içinde çeşitli enzimlerin etkisi ile vücutta uğradığı kimyasal değişikliklere genel olarak Biyotransformasyon denir. Bu değişim farklı şekillerde olabilir. Biyotransformasyon Faz I-II

  11. Sayfa
  Biyotransformasyon Faz I-II{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}Ksenobiyotik türleriVücuda giriş yollarıDeğişim şekilleriİlaçlar ve kozmetiklerGIS yoluyla (oral)Spontan değişimKatkı maddeleri, renklendirici ve tatlandırıcılarGIS yoluyla İnhalasyonDeğişmeden atılımİnsektisidler ve fungisid artıklarıDeriden emilimBiyotransformasyonEndüstriyel kimyasallar ve atıklarParenteral enjeksiyon (i.m., i.v., s.c.)BiyotransformasyonBakteriyel ve bitkisel maddelerGIS yoluyla, deriden emilim, inhalasyonBiyotransformasyon

  12. Sayfa
  Biyotransformasyon Faz I-II

  13. Sayfa
  Biyotransformasyonun temeli

  14. Sayfa
  Örnek Metil alkol Etil Alkol

  15. Sayfa
  Faz I-II reaksiyonları

  16. Sayfa
  Faz I-II reaksiyonları

  17. Sayfa
  BiyotransformasyonBazı detoksifikasyon enzimlerinin birçok geniş etkiye sahip olmalarından ötürü bir ilaca cevap olarak düz ER nin artması diğer ilaçlara karşı tolerans artışına da neden olur. İlaçların ve xenobiyotiklerin çeşitli doku ve organlarda enzimler aracılığıyla uğradıkları kimyasal değişime “Biyotransformasyon” , oluşan yeni maddeye “metabolit” denir. Metabolit, genellikle ana maddeden farklı farmakokinetik ve fizikokimyasal özelliklere sahiptir.

  18. Sayfa
  Biyotransformasyonda amaç, ilacın polaritesini (sudaki çözünürlüğünü) artırarak atılmasını kolaylaştırmaktır. Metabolizma: Endojen maddelerin biyosentezini (anabolizma), ve yıkılmasını (katabolizma) da kapsayan geniş kapsamlı bir kavramdır. Biyotransformasyon

  19. Sayfa
  Biyotransformasyon Faz I-II

  20. Sayfa
  Faz I, II ve III

  21. Sayfa
  Faz II enzimleri

  22. Sayfa
  BİYOTRANSFORMASYONFaz I Karma fonksiyonlu oksidazlarFaz II Konjügasyon (Glukuronil transferaz, sülfo transferaz, glutatyon -S transferaz..)Glutatyon konj.Gluküronik asit konj.Sülfat konj.*Aminoasit konj.Asetilasyon,Metilasyon, Merkaptürik asit oluşumu 

  23. Sayfa
  Detoksifikasyon

  24. Sayfa
  Faz IOksidasyon: Büyük bir kısmı karaciğer parankim hücrelerinin mikrozomal enzimleri tarafından gerçekleştirilir. İndirgenme: Oksidasyon reaksiyonlarına göre daha az gerçekleşir. Aldehitlerin alkole dönüşmesi, azo grubunun aminlere dönüşmesi, nitro grubunun hidroksilaminlere dönüşmesi. Kopma: Ksenobiyotiğin bir grubunun koparılması ya da iki parçaya bölünme. Hidroliz, O-dealkilasyon, N-dealkilasyon

  25. Sayfa
  Faz IFaz I metabolizması büyük ölçüde P450 enzimleri ile gerçekleşir. Bunlar "heme" içeren proteinlerdir ve birincil olarak karaciğerde bulunurlar. "450" rakamı;"heme" içeren karaciğer pigmentlerinin, karbonmonokside bağlandıktan sonra absorbe ettiği ışığa ait dalga boyunun nanometre olarak en yüksek değerini ifade eder.

  26. Sayfa
  Faz I -Sitokrom p450 Ksenobiyotiklerin yarısından fazlası karaciğerde CYP450 sistemi ile metabolize edilir. Endoplazmik retikulumda yerleşmiştir. Mikrozomal enzimler, karma fonksiyonlu oksidazlar diye de adlandırılır.

  27. Sayfa
  Vücutta yaygın dağılım gösterir. Ksenobiyotiklerin yarısından fazlası karaciğerde CYP450 sistemi ile metabolize edilir. Endoplazmik retikulumda yerleşmiştir.  Faz I -Sitokrom p450

  28. Sayfa
  P450 enzim sistemi; dışarıdan alınantüm kimyasalrı özelliklede ilaçlar, kimyasal maddeler, insektisidler, petrol ürünleri vb. maddeleri metabolize eden sistemdirFaz I -Sitokrom p450

  29. Sayfa
  Faz I- Sitokrom P450Mikrozomal enzimler, karma fonksiyonlu oksidazlar diye de adlandırılır. Vücutta yaygın dağılım gösterir Oksidasyon Büyük kısmı karaciğer parenkima hücresinin mikrozomal sitokrom P450 (CYP) enzimleri tarafından yapılır.

  30. Sayfa
  Sitokrom P450Bir sitokrom P450 enzimi ortalama 50 amino asitten oluşmaktadır. Hücre içerisinde bulunan diğer hemoproteinlerden farklı olarak sitokrom P450 enzimleri, karboksi terminali yakınında içerdikleri sistein amino asitleri aracılığıyla, kimyasal maddelerin hem grubuna bağlanabileceği bir yapı oluşturmaktadır. Sistein amino asitlerinde bulunan tioalkol (-SH) grubu demirin porfirin halkasının elektron yoğunluğunu değiştirerek moleküler oksijenin aktivasyonu için elektronik bir merkez oluşturmaktadır.

  31. Sayfa
  Sitokrom P450 enzimleri, hücre içi kimyasal moleküllerden çoğunun NADPH (Nikotinamid Adenin Dinükleotit Fosfat) ve Ot (Moleküler oksijen) bağımlı oksidatif transformasyonunu katalizlemektedir. Bazı sitokrom P450 enzimleri belirli kimyasal maddeleri katalizleme reaksiyonlarına özgündür ve sadece bu maddelerin reaksiyonlarına katılmaktadır. Bunun yanı sıra, bir çok kimyasal maddenin katalizlenme reaksiyonlarına katılan sitokrom P450 enzimleri de bulunmaktadır.Sitokrom P450

  32. Sayfa
  d) Sitokrom P450 enzimleri insan vücudunun hemen her dokusunda bulunmaktadır. Karaciğer, bağırsak ve adrenal bez korteksinde diğer hemoproteinlere göre daha fazla bulunmaktadır. Ayrıca bazı sitokrom P450 enzimleri dokuya özgül olabilmektedir.Sitokrom P450

  33. Sayfa
  Sitokrom P450 enzimlerinin hücre içi ekspresyon seviyesi çeşitli indükleyici ajanlar vasıtasıyla indüklenmektedir. Ekspresyon seviyesi artan sitokrom P450 enziminin türü, indükleyici ajana göre değişiklik göstermektedir. Sitokrom P450 gen ailesine mensup farklı üyeler, farklı indükleyici ajanlar tarafından indüklenmektedirSitokrom P450

  34. Sayfa
  Faz I- Sitokrom P450İnsanda 50’den fazla CYP450 izozimi saptanmış olup, bunlar amino asid sırası (sekans) benzerliklerine göre 17 familya, 39 alt familya içinde sınıflandırılmışlardır.

  35. Sayfa
  Faz I- Sitokrom P450

  36. Sayfa
  Faz IIFAZ II reaksiyonları Konjügasyon (Glukuronil transferaz, sülfo transferaz, glutatyon -S transferaz..)Faz II reaksiyonlarının da yaşa bağımlı olduğu gösterilmiştir. Bebeklerde ve çocuklarda asetanilid metabolizması in vivo olarak araştırılmıştır.

  37. Sayfa
  Faz IIFaz II tepkimelerinde insektisitlere faz I reaksiyonu sonucunda hidroksil, karboksil ve epoksidaz gibi fonksiyonel gruplar eklenmektedir. Pestisitlere bu grupların eklenmesi sonucu büyük moleküller oluşmaktadır. Bu moleküller şeker, amino asit, glutatyon, fosfat ve sülfat gibi maddeleri de içermektedir. Kimyasallarla farklı grupların birleşmesi sonucu oluşan bu moleküller kutuplu yapıda ve daha az zehirlidir. Faz II’de oluşturulan bu maddeler vücuttan atılmaktadır  Glutatyon konj.Gluküronik asit konj.Sülfat konj.Aminoasit konj.

  38. Sayfa
  Özetle Faz I,II, III

  39. Sayfa
  Toksik ve Farmokolojik etkiyi değiştiren faktörler1-Akut ve kronik karaciğer hastalıkları veya hepatotoksik ilaçlar nedeniyle karaciğer fonksiyonlarının bozulması detoksikasyonu önler veya azaltır, serbest ilaç düzeyi artar.2- Gastrointestinal kanal mukozası ve lümeni: Mukozada mikrozomal ve mikrozomal olmayan enzimler bulunur. Aromatik hidroksilleme, sülfat konjügasyonu, glutatyon konjügasyonu, gluüronik asitle konjügasyon, gibi reaksiyonlar gerçekleşir. Bağırsak mukozasında (duodenum) bol miktarda mono amin oksidaz enzimi (MAO) bulunur. Birçok ilacın ve besinin feniletilamin türevleri bu enzimle inaktive olur.

  40. Sayfa
  3- Akakciğer: Alveol epiteli ve kapiler endotelinde az miktarda da olsa mikrozomal karma fonksiyonlu oksidaz enzimleri bulunur. Aromatik bileşiklerin hidroksilasyonu, gluküronik asitle konjügasyon işlemleri gerçekleşir. Akciğer, prostaglandinler, katekolaminler, anjiyotensin I ve steroid seks hormonları gibi endojen maddelerin biyotransformasyonunda önemli rol oynar.4- Böbrekler: Biyotransformasyon esas olarak tubulus epitel hücrelerinde olur. Sülfat, gluküronat, sistein ve glutatyonla konjügasyon reaksiyonları gerçekleşir. Ayrıca, oksidasyon tipi reaksiyonlar da oluşur. D vitamininin inaktif metabolitlerinden biri böbreklerde karma fonksiyonlu oksidazlar tarafından aktif şekle (kalsitriol) dönüşür. Toksik ve Farmokolojik etkiyi değiştiren faktörler

  41. Sayfa
  5- Diğer yapılar: Cilt, santral sinir sistemi, plazma, eritrositler, ağız mukozası, diş etleri, plasenta gibi yapılarda da ilaç metabolize eden enzimler bulunur.6- Ksenobiyotiklerin biyotransformasyon kapasitesinde cinsiyetin etkisi türlere göre de farklılık gösterir. Bu fark örneğin sıçanlarda ve bazı fare cinslerinde belirgin iken insanlarda önemli değildirToksik ve Farmokolojik etkiyi değiştiren faktörler

  42. Sayfa


  43. Sayfa


Toksik Madde Videoları

 • 5
  8 ay önce

  Toksik Madde Nedir ? ( Zehirli maddeler, Zehirli gazlar )

Toksik Madde Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Toksik Madde Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Toksik Madde
Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
01 | Toksik Madde
02 | Toksik
03 | Zehirli
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)